Adviezen/aanbevelingen

Het COC adviseert ook burgers (betrokkenen), professionelen (politiediensten, politieambtenaren, leidinggevende, private instellingen, enz.) en overheden (de federale Minister van Binnenlandse Zaken of Justitie, een deelstaatregering, een procureur-generaal, enz …) over alle mogelijke aspecten, vragen en problemen die te maken hebben met de politionele informatiehuishouding of met de verwerkingen gedaan door de AIG, de BEL-PIU en de Douane die onder de bevoegdheid van het COC vallen. Deze adviezen kunnen betrekking hebben op punctuele vragen dan wel meer principiële problemen. Het COC is niet in de mogelijkheid al deze adviezen te publiceren.

2018

  1. DD180009: Ambtshalve advies betreffende het juridisch (gegevensbescherming) kader bij onrechtmatige consultaties van databanken door de leden van de geïntegreerde politie, de AIG en de Passagiersinformatie-eenheid.

2020

  1. DD200013: Advies betreffende een aanvraag tot gebruik van een badgesysteem door de politiezone X.
Helloquence Oqmzwnd3Thu Unsplash