Toegankelijkheid

Het Controleorgaan op de Politionele Informatie streeft ernaar haar website(s) toegankelijk te maken, overeenkomstig de Europese richtlijn inzake de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op https://www.controleorgaan.be/

Nalevingsstatus

Deze website is niet conform. Non-conformiteiten en vrijstellingen staan hieronder vermeld.Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse. U kunt het verslag hier lezen:

https://scan.accessibility.belgium.be/nl/report/2023/www.organedecontrole.be_0

Niet-toegankelijke inhoud

  • Contrastwaarden extra info op invulformulier: tekst op achtergrondkleur heeft niet altijd een voldoende hoge contrastwaarde. Dit is opgelost (17/10/2023)
  • Cookiebanner: gebruikers die navigeren via het keyboard kunnen geen keuze maken in de cookiebanner. Dit is opgelost (17/10/2023)
  • Cookiebanner: gebruik van labels en correcte naamgeving labels op alle elementen. Dit is opgelost (17/10/2023)

Voorgestelde alternatieven

Bovenstaande problemen zijn intussen opgelost. Er is geen alternatief nodig voor de gebruiker.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, kunt u een mailtje sturen naar de dienst Secretariaat, of hen telefonisch bereiken via 02 549 94 20.

Verbeteringsplan

De technische problemen die voortkwamen uit de Accessibility scan van FOD BOSA werden reeds aangepakt en verholpen.

Deze verklaring is op 26/10/2023 opgesteld.

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 26/10/2023.