Politiediensten

Het COC heeft ten aanzien van de politieoverheden en politiediensten een reeks van belangrijke opdrachten. Deze opdrachten hebben betrekking op de clusters controle op de informatiehuishouding, de functie van politionele gegevensbeschermingsautoriteit en een reeks van andere diverse opdrachten.

Bernard Hermant Zqx58Cvjr5A Unsplash

Camerawetgeving

Het Cameragebruik door de politie wordt thans geregeld in de Wet op het politieambt. Daarin worden de regels vastgelegd voor het zichtbaar en niet zichtbaar (of heimelijk) cameragebruik.

Austin Distel 744Ogeqpxpq Unsplash

Databank aanmelden

Sommige databanken en verwerkingen moeten aangemeld worden.

Taylor Vick M5Tzztfcofs Unsplash 1

Gegevenslek melden

De politiediensten hebben de verplichting op grond van de AVG en de WVG de zgn. inbreuken in verband met persoonsgegevens of de inbreuken op de beveiliging te melden aan het Controleorgaan.

Procreator Ux Design Studio Vzjjpuk53Sk Unsplash

Functionaris voor gegevensbescherming

Politiediensten zijn verplicht een functionaris voor gegevensbescherming (of Data Protection Officer - DPO) aan te stellen. Dit is een personeelslid die binnen zijn/haar politiedienst toezicht houdt op de toepassing en naleving van gegevensbeschermingswetgeving (AVG, WVG, WPA).

Markus Spiske Qjnanf0Jigk Unsplash

Risicovolle gegevensverwerking aanmelden

Voor sommige risicovolle verwerkingen is raadpleging van het COC noodzakelijk.

Helloquence Oqmzwnd3Thu Unsplash

Adviesaanvraag

Het Controleorgaan heeft een belangrijke adviesfunctie voor de verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers.

DSI 00001547 216