Privacy Policy

Met deze privacyverklaring willen wij u informeren over de verwerking van persoonsgegevens door het Controleorgaan op de politionele informatie (COC).