Burgers

De Wet Gegevensbescherming van 30/07/2018 (WVG) voorziet in de artikelen 38 en volgende diverse rechten voor de betrokkene (de burger), waaronder de rechten van toegang, rectificatie of wissing.

Voor de politionele databanken werd er in de WVG echter in een uitzondering voorzien in artikel 42, waarin wordt bepaald dat deze rechten op een onrechtstreekse wijze worden uitgeoefend via de toezichthoudende autoriteit, namelijk via en door het Controleorgaan op de politionele informatie. Wij zijn dus bevoegd om in uw naam en plaats toegang te nemen of te vragen tot uw persoonsgegevens in alle politiedatabanken.

Toegang Aanvragen

Onrechtstreekse toegang aanvragen

Wil u een aanvraag indienen om onrechtstreekse toegang te verkrijgen tot uw persoonsgegevens?

Algemenevragen Icon

Een andere vraag?

Heeft u een vraag over de verwerking van uw persoonsgegevens door de politiediensten?

Andere controleorganen 1

Andere Controleorganen

Naast het Controleorgaan op de politionele informatie zijn er nog parlementaire controleorganen die elk in functie van hun bevoegdheden een toezichthoudende opdracht hebben:

  • Het FIRM ziet toe op de bevordering en bescherming van fundamentele rechten.
  • Het Vast Comité P houdt toezicht op de globale werking van de politiediensten en de uitoefening van de politiefunctie.
  • Het Vast Comité I is het controleorgaan voor de veiligheids- en inlichtingendiensten.
  • De Gegevensbeschermingsautoriteit is de algemene toezichthouder op de naleving van de grondbeginselen van de bescherming van persoonsgegevens.
International

Uitoefening van de rechten ten aanzien van het Schengen Informatiesysteem, Europol en Interpol

Iedere betrokken persoon kan zijn/haar rechten uitoefenen ten aanzien van zijn/haar in het Schengen Informatiesysteem (SIS), door Europol en Interpol verwerkte gegevens.

Glenn Carstens Peters Npxxwgq33Zq Unsplash