Actua

Op deze pagina kunt u de meest recente informatie met betrekking tot het Controleorgaan terugvinden.

Nieuwe publicatie - 03/06/2020

Het Controleorgaan publiceert zijn activiteitenverslag over de werkjaren 2016 tot en met 2019 met focus op het eerste volledige werkingsjaar 2019 waarin het bijkomend de dataprotectie autoriteit werd van de geïntegreerde politie. U kan ook meteen doorklikken naar de samenvatting (Executive Summary).

Graphs job laptop papers 590016

Nieuwe publicatie - 20/05/20

Het Controleorgaan bracht een advies uit eigen beweging uit betreffend het gebruik van de bodycam door de Belgische geïntegreerde politie - zie onder de rubriek 'Publicaties'.

Procreator Ux Design Studio Vzjjpuk53Sk Unsplash

26.03.20 - Studienamiddag van het COC - VOLZET - UITGESTELD

Politie, privacy en gegevensbescherming in de praktijk

OPGELET : Het Controleorgaan op de politionele informatie heeft, gelet op de COVID-19 crisis, besloten het colloquium van 26 maart 2020 niet te laten doorgaan en uit te stellen naar een latere datum. Die datum zal per e-mail meegedeeld worden aan degenen die ingeschreven zijn alsmede op de website van het COC geplaatst worden. Het COC dankt u voor uw begrip.

Plaats: FORUM Gebouw Federaal Parlement, Leuvenseweg 48 te 1000 Brussel.

12.30 u: Onthaal.

13.00 u: Start uiteenzettingen.

13.00 u – 13.45 u: Frank Schuermans, lid-raadsheer in het COC - “Een (ver)nieuw(d)e actor in het Belgische systeem van extern politioneel toezicht : het Controleorgaan op de politionele informatie (COC)”.

13.45 u -14.30 u: Ronny Saelens, commissaris-onderzoeker Dienst Onderzoeken COC - “Enkele specifieke thema’s nader belicht vanuit de praktijk van de visitaties”.

14.30 u 15.00 u: Pauze.

15.00 u – 15.30 u: Chris De Vuyst, adviseur informatietechnologieën – en veiligheid in het COC - “Enkele belangrijke aandachtspunten inzake informatieveiligheid voor het COC”.

15.30 u – 16.00 u: HINP Piet De Vulder, DPO van de politiezones WVL 4 (VLAS, RIHO, WESTKUST & POLDER) - “Eerste ervaringen van een politionele DPO”.

16.00 u – 16.30 u: Vragenronde en einde.

20170614 0029 mercator
20170623 0661pano