Actua

Op deze pagina kunt u de meest recente informatie met betrekking tot het Controleorgaan terugvinden.

26.03.20 - Studienamiddag van het COC - VOLZET

Politie, privacy en gegevensbescherming in de praktijk

Plaats: FORUM Gebouw Federaal Parlement, Leuvenseweg 48 te 1000 Brussel.

12.30 u: Onthaal.

13.00 u: Start uiteenzettingen.

13.00 u – 13.45 u: Frank Schuermans, lid-raadsheer in het COC - “Een (ver)nieuw(d)e actor in het Belgische systeem van extern politioneel toezicht : het Controleorgaan op de politionele informatie (COC)”.

13.45 u -14.30 u: Ronny Saelens, commissaris-onderzoeker Dienst Onderzoeken COC - “Enkele specifieke thema’s nader belicht vanuit de praktijk van de visitaties”.

14.30 u 15.00 u: Pauze.

15.00 u – 15.30 u: Chris De Vuyst, adviseur informatietechnologieën – en veiligheid in het COC - “Enkele belangrijke aandachtspunten inzake informatieveiligheid voor het COC”.

15.30 u – 16.00 u: HINP Piet De Vulder, DPO van de politiezones WVL 4 (VLAS, RIHO, WESTKUST & POLDER) - “Eerste ervaringen van een politionele DPO”.

16.00 u – 16.30 u: Vragenronde en einde.

Product school Gajr OEN6m4 unsplash