Actua

Op deze pagina kunt u de meest recente informatie met betrekking tot het Controleorgaan terugvinden.

Publicatie Advies DA220021 - 19/07/2022

Het COC publiceert vandaag zijn advies betreffende een voorontwerp van wet betreffende de verwerkingen van persoonsgegevens door de Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Het is beschikbaar via deze link.

20110228 126pano

Publicatie advies DA220019 - 19/07/2022

Het advies van het COC betreffende een wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus1992 op het politieambt wat de bewaartermijnen van de camerabeelden en het recht op toegang tot die beelden voor de burgers betreft is nu beschikbaar vanuit deze pagina.

Nica cn 5 J96f9h l M unsplash

Publicatie advies DA220012 - 13/06/2022

Het COC publiceert zijn advies betreffende een ontwerp van wet tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek met het oog op de oprichting van het eDossier-platform. Het advies is vanaf deze pagina beschikbaar.

Camera 19223 1920

Publicatie Advies DA220014 - 24/05/2022

Een advies betreffende het wetsvoorstel betreffende een actualisatie van het verbodsbord C23 en het gebruik van onbemande automatisch werkende toestellen ter controle op de inbreuken tegen het verbodsbord C23 is vanaf deze pagina beschikbaar.