Actua

Op deze pagina kunt u de meest recente informatie met betrekking tot het Controleorgaan terugvinden.

Nieuwe publicatie - 03/09/2020

Het Controleorgaan heeft op 17 augustus 2020 een advies uit eigen beweging uitgebracht met betrekking tot het invoeren van camerabewaking door de geïntegreerde politie met het oog op de controle van de naleving van de arbeidsvoorwaarden. Zie in de rubriek 'Publicaties/adviezen en aanbevelingen uit eigen beweging'.

Procreator Ux Design Studio Vzjjpuk53Sk Unsplash

Nieuwe publicatie - 03/06/2020

Het Controleorgaan publiceert zijn activiteitenverslag over de werkjaren 2016 tot en met 2019 met focus op het eerste volledige werkingsjaar 2019 waarin het bijkomend de dataprotectie autoriteit werd van de geïntegreerde politie. U kan ook meteen doorklikken naar de samenvatting (Executive Summary).

Graphs job laptop papers 590016

Nieuwe publicatie - 20/05/20

Het Controleorgaan bracht een advies uit eigen beweging uit betreffend het gebruik van de bodycam door de Belgische geïntegreerde politie - zie onder de rubriek 'Publicaties'.

20170623 0661pano