Rapporten

De controle op de verwerking van de informatie en persoonsgegevens bedoeld in de politionele gegevensbanken: dit is vooral een nazicht en controle naar wettelijkheid, efficiëntie en effectiviteit van de politionele informatieverwerkingen. Dit gebeurt door het COC zowel reactief (naar aanleiding van een klacht bijvoorbeeld) als proactief waarbij het omvangrijke visitaties opzet in een bepaalde politiezone, entiteit van de federale politie of deelorganisatie ervan. Deze visitaties worden neergeschreven in een rapport, waarvan het COC een Executive Summary op zijn website plaatst.

2024

1. DRS24001: Beslissing op grond van artikel 126/3 § 1, 8ste lid van de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

2023

1. DIO22006: Technisch toezicht - Beperkt toezicht door het Controleorgaan op de politionele informatie inzake de toepassing van de GAS-procedure binnen een PZ in de Provincie West-Vlaanderen en bepaalde verleende diensten door deze politiezone aan de stad X in West-Vlaanderen.

2. DRS22001: Beslissing op grond van artikel 126/3 §1, 8ste lid van de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

3. DIO23001: Beperkt toezichtrapport door het Controleorgaan op de politionele informatie in het raam van zijn controle- en toezichtsbevoegdheden n.a.v. de verwerkingen in de ANG van inbreuken begaan door leden van de geïntegreerde politie.

4. DIO22003: Beperkt toezichtrapport door het Controleorgaan op de politionele informatie inzake de vaststelling van snelheidsovertredingen in het kader van de toepassing van GAS 5 en inzake het gebruik van vrachtwagensluizen.

5. DIO23002: Toezichtrapport door het Controleorgaan op de politionele informatie inzake de inzet van private bewakingsagenten voor de functies aan het onthaal en dispatching door een politiezone in West-Vlaanderen.

2022

1. DIO21006: Toezichtrapport van het Controleorgaan op de politionele informatie met betrekking tot het gebruik van Clearview AI door de geïntegreerde politie.

2. DIO20009/1: Thematisch onderzoek en advies uit eigen beweging naar het cameragebruik door middel van drones door de geïntegreerde politie.

3. DIO21002: Toezicht en visitatie door het Controleorgaan op de politionele informatie met betrekking tot het opnemen en/of beluisteren door de politie van het vertrouwelijk overleg tussen de verdachte en de advocaat - executive summary hier beschikbaar.

4. DIO22004: Toezichtrapport en visitatie bij een politiezone uit het arrondissement Luik door het Controleorgaan op de politionele informatie in het raam van zijn controle- en toezichtsbevoegdheden.

5. CON21006: Toezichtrapporten visitatie bij een politiezone in de Provincie West-Vlaanderen door het Controleorgaan op de politionele informatie in het kader van zijn controle- en toezichtsbevoegdheden.

6. DAB21001: Bijzonder toezicht op de passagiersinformatie-eenheid door het Controleorgaan op de politionele informatie in het kader van zijn controle -en toezichtsbevoegdheden als bevoegde toezichthoudende autoriteit.

2021

1. CON20008: Toezichtrapport en visitatie bij een politiezone in de provincie West-Vlaanderen door het Controleorgaan op de politionele informatie in het kader van zijn controle- en toezichtsbevoegdheden. U kan het opvolgingsrapport hier raadplegen.

2. DIO21001: Toezichtrapport en visitatie bij een politiezone in Oost-Vlaanderen door het Controleorgaan op de politionele informatie in het raam van zijn controle- en toezichtsbevoegdheden.

3. CON20006: Rapport over de visitatie bij een politiezone door het Controleorgaan op de politionele informatie in de provincie Limburg in het kader van haar toezichthoudende en controlerende bevoegdheid.

4. CON20002: Technisch toezicht - Toezichtrapport en visitatie bij de PZ in de Provincie Henegouwen door het Controleorgaan op de politionele informatie in het kader van zijn controle- en toezichtsbevoegdheden.

5. CON19002/1: Opvolgingsrapport over het globaal toezicht en de visitatie bij een politiezone in de provincie Oost-Vlaanderen door het Controleorgaan op de politionele informatie in het raam van haar toezichthoudende en controlerende bevoegdheid.

6. CON20007: Toezichtrapport en visitatie bij een politiezone in de Provincie Antwerpen door het Controleorgaan op de politionele informatie in het raam van zijn controle - en toezichtsbevoegdheden. U kan het opvolgingsrapport hier raadplegen.

7. CON20004: Toezichtrapport N.A.V. de visitatie en het onderzoek bij de spoorwegpolitie (SPC) van en te Brussel door het Controleorgaan op de politionele informatie in het raam van zijn controle- en toezichtbevoegdheden.

2020

  1. CON19002: Rapport van 7 januari 2020 over de visitatie bij een politiezone in de provincie Oost-Vlaanderen door het Controleorgaan op de politionele informatie in het kader van zijn toezichthoudende en controlerende bevoegdheid.
  2. DIO19005: Tussentijds rapport met corrigerende maatregel betreffende de visitatie bij de federale politie van de luchthaven Zaventem door het Controleorgaan op de politionele informatie met betrekking tot het gebruik van gezichtsherkenning op de nationale luchthaven van Zaventem.
  3. DKL19005/BA190003: Beslissing inzake een klacht, advies en corrigerende maatregel met betrekking tot de camerabewaking op het strand door een lokale politie met het oog op aanpakken van sluikstorten.
  4. CON19003: Rapport over de visitatie bij een politiezone in de provincie Namen door het Controleorgaan op de politionele informatie in het kader van zijn toezichthoudende en controlerende bevoegdheid.
  5. DIO19001: Verslag van de controle en de visitatie bij de Directie van de internationale politionele samenwerking van de federale politie door het Controleorgaan op de politionele informatie in het kader van zijn toezichts-en controlebevoegdheid.
  6. DIO20009: Rapport met corrigerende maatregel betreffende de visitatie bij de politiezone CARMA door het Controleorgaan op de politionele informatie met betrekking tot het gebruik van drones met het oog op de controle van de naleving van de COVID-19 maatregelen.
Jeshoots com Lt Nv Q Hd Kkmw unsplash