Databanken aanmelden

Het Controleorgaan wordt thans, via het unieke register van de verwerkingsactiviteiten van de politiediensten - REGPOL- actief op de hoogte gebracht van de aanmaak of van wijzigingen in dat register met betrekking tot een bijzondere gegevensbank. Dit betekent natuurlijk wel dat de politiediensten er nauwlettend moeten op toezien hun register steeds up to date te houden via REGPOL. Het COC neemt deze verplichting bijvoorbeeld mee bij zijn visitaties van de politie-entiteiten.

In beginsel dienen databanken niet meer te worden aangemeld aan de Toezichthoudende Autoriteit. Het oude systeem van aangifte van databanken aan de vroegere privacycommissie (thans Gegevensbeschermingsautoriteit) werd afgeschaft. Ook de verplichting die werd voorzien in de WPA tot aanmelding van de zgn. 'bijzondere gegevensbanken' (cf. art. 44/11/3 WPA) werd afgeschaft door de Wet van 22/05/2019 tot wijziging van diverse bepalingen wat het politionele informatiebeheer betreft.

Fingers Hands Keyboard 1375261