Adviesaanvraag

Een politiedienst kan zoals gezegd een juridisch advies aanvragen aan het Controleorgaan omtrent de toepassing van de WVG, de AVG of andere relevante politionele wet- en regelgeving. Dergelijk verzoek dient evenwel vergezeld te zijn van een eerste lijnsadvies of analyse vanwege de juridische dienst en/of de DPO van de betrokken politiedienst. Er dient dus eerst een denkoefening te gebeuren op het niveau van de betrokken politiedienst, waarna het betreffende standpunt kan worden afgetoetst bij het COC.

Een adviesaanvraag kan worden gestuurd naar het volgend mailadres: advies(at)controleorgaan.be.

Giammarco Boscaro Zeh Ljawhtg Unsplash