Nationale activiteiten

De nationale activiteiten van het COC kunnen opgedeeld worden in de 4 volgende clusters:

20141209 024 Fronton
  • Het toezicht op de toepassing van titel II van de Wet Gegevensbescherming (WGB) ten aanzien van de geïntegreerde politie, de Algemene Inspectie van de Federale en de Lokale Politie (AIG) en de Passagiersinformatieeenheid (Bel-PIU): het omvat alle opdrachten verbonden met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de uitvoering van de operationele opdrachten;
  • Het toezicht op de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) door de geïntegreerde politie: het betreft alle opdrachten verbonden met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de uitvoering van hun niet-operationele opdrachten (vb. recrutering en selectie, tuchtregeling, enz.);
  • De controle op de verwerking van de informatie en persoonsgegevens bedoeld in de politionele gegevensbanken: dit is vooral een nazicht en controle naar wettelijkheid, efficiëntie en effectiviteit van de politionele informatieverwerkingen. Dit gebeurt door het COC zowel reactief (naar aanleiding van een klacht bijvoorbeeld) als proactief waarbij het omvangrijke visitaties opzet in een bepaalde politiezone, entiteit van de federale politie of deelorganisatie ervan (vb. de wijkwerking);
  • Elke andere opdracht haar door of krachtens andere wetten verleend. In dat verband moet bijvoorbeeld gewezen worden op:
  1. De regels inzake het zichtbaar en niet zichtbaar gebruik van camera’s door de politiediensten;
  2. De beoordeling naar proportionaliteit en subsidiariteit van bevragingen door de Douane in het kader van haar fiscale opdrachten van de passagiersgegevensbank.
Sarah Shaffer O3Gogpb4Sru Unsplash