Samenstelling van de organisatie

Het COC is een collaterale instelling van het federale parlement. Het heeft een brede controle - en toezichtbevoegdheid over verschillende diensten en organisaties. Die bevoegdheid heeft betrekking op alles wat te maken heeft met de informatiehuishouding door en voor voormelde instellingen.

20101022 0264Bispano

Het Controleorgaan is een kleine organisatie. Het bestaat uit drie leden-raadsheren die het directiecomité (DIRCOM) uitmaken en die werden aangewezen door het Parlement voor een termijn van zes jaar. Zij oefenen hun mandaat voltijds uit en behoren dus niet meer tot hun korps van oorsprong. Het COC wordt voorgezeten door een magistraat en bestaat verder nog uit een parketmagistraat en een deskundige.

De leden zijn:

- Voorzitter: Philippe Arnould, magistraat van de zetel;

- Lid-raadsheer: Frank Schuermans, magistraat van het openbaar ministerie;

- Lid-raadsheer: Koen Gorissen, expert gegevensbescherming.

541 Forum Deel 2 20120127 020

Het beschikt over een Dienst Onderzoeken die eveneens bestaat uit drie leden waarvan er twee afkomstig moeten zijn van de politiediensten en één deskundige. Zij worden commissaris-onderzoekers genoemd en worden aangewezen door het DIRCOM voor een mandaat van zes jaar.

Tot slot is er de Dienst Ondersteuning die eveneens uit vier leden bestaat: een directie-assistent, 2 juristen en een adviseur informatieveiligheid - en technologieën die ook door het DIRCOM worden benoemd.

650 20121010 012Pano2 Warm Forum Deel 2

Met zijn kader van tien leden heeft het COC als wettelijke opdracht de controle en het toezicht in het brede domein van informatiehuishouding- en technologie over de volgende organisatie(s) en diensten:

  1. De hele geïntegreerde politie, zijnde de federale politie (meer dan 50 entiteiten) en de korpsen van de lokale politie (meer dan 180 politiezones), in totaal rond de 240 entiteiten bestaande uit zo’n 50.000 personeelsleden;
  2. De AIG;
  3. De BEL-PIU.