Rapporten

De controle op de verwerking van de informatie en persoonsgegevens bedoeld in de politionele gegevensbanken: dit is vooral een nazicht en controle naar wettelijkheid, efficiëntie en effectiviteit van de politionele informatieverwerkingen. Dit gebeurt door het COC zowel reactief (naar aanleiding van een klacht bijvoorbeeld) als proactief waarbij het omvangrijke visitaties opzet in een bepaalde politiezone, entiteit van de federale politie of deelorganisatie ervan. Deze visitaties worden neergeschreven in een rapport, waarvan het COC een Executive Summary op zijn website plaatst.

2021

1. CON20008: Toezichtrapport en visitatie bij een politiezone in de provincie West-Vlaanderen door het Controleorgaan op de politionele informatie in het kader van zijn controle- en toezichtsbevoegdheden.

2. DIO21001: Toezichtrapport en visitatie bij een politiezone in Oost-Vlaanderen door het Controleorgaan op de politionele informatie in het raam van zijn controle- en toezichtsbevoegdheden.

3. CON20006: Rapport over de visitatie bij een politiezone door het Controleorgaan op de politionele informatie in de provincie Limburg in het kader van haar toezichthoudende en controlerende bevoegdheid

2020

  1. CON19002: Rapport van 7 januari 2020 over de visitatie bij een politiezone in de provincie Oost-Vlaanderen door het Controleorgaan op de politionele informatie in het kader van zijn toezichthoudende en controlerende bevoegdheid.
  2. DIO19005: Tussentijds rapport met corrigerende maatregel betreffende de visitatie bij de federale politie van de luchthaven Zaventem door het Controleorgaan op de politionele informatie met betrekking tot het gebruik van gezichtsherkenning op de nationale luchthaven van Zaventem.
  3. DKL19005/BA190003: Beslissing inzake een klacht, advies en corrigerende maatregel met betrekking tot de camerabewaking op het strand door een lokale politie met het oog op aanpakken van sluikstorten.
  4. CON19003: Rapport over de visitatie bij een politiezone in de provincie Namen door het Controleorgaan op de politionele informatie in het kader van zijn toezichthoudende en controlerende bevoegdheid.
  5. DIO19001: Verslag van de controle en de visitatie bij de Directie van de internationale politionele samenwerking van de federale politie door het Controleorgaan op de politionele informatie in het kader van zijn toezichts-en controlebevoegdheid.
  6. DIO20009: Rapport met corrigerende maatregel betreffende de visitatie bij de politiezone CARMA door het Controleorgaan op de politionele informatie met betrekking tot het gebruik van drones met het oog op de controle van de naleving van de COVID-19 maatregelen.
Jeshoots com Lt Nv Q Hd Kkmw unsplash