Burgers

De Wet Gegevensbescherming van 30/07/2018 (WGB) voorziet in de artikelen 38 en volgende diverse rechten voor de betrokkene (de burger), waaronder de rechten van toegang, rectificatie of wissing.

Voor de politionele databanken werd er in de WGB echter in een uitzondering voorzien in artikel 42, waarin wordt bepaald dat deze rechten op een onrechtstreekse wijze worden uitgeoefend via de toezichthoudende autoriteit, namelijk via en door het Controleorgaan op de politionele informatie. Wij zijn dus bevoegd om in uw naam en plaats toegang te nemen of te vragen tot uw persoonsgegevens in alle politiedatabanken.

Toegang Aanvragen

Onrechtstreekse toegang aanvragen

Wil u een aanvraag indienen om onrechtstreekse toegang te verkrijgen tot uw persoonsgegevens?

Algemenevragen Icon

Een andere vraag?

Heeft u een vraag over de verwerking van uw persoonsgegevens door de politiediensten?

Glenn Carstens Peters Npxxwgq33Zq Unsplash