Actua

Op deze pagina kunt u de meest recente informatie met betrekking tot het Controleorgaan terugvinden.

Publicatie Advies DA210021 - 17/09/21

Het COC heeft een nieuw advies gepubliceerd betreffende het ontwerpbesluit van de Waalse regering houdende uitvoering van het decreet van 4 april 2019 betreffende de administratieve geldboetes inzake verkeersveiligheid.

Raadpleeg dit advies op de volgende pagina - Adviezen/regelgeving

Denys nevozhai 7nrs Vjv A Ln A unsplash

Publicatie advies DA210019 - 13/09/21

Het COC heeft een advies gepubliceerd betreffende een ontwerp van Koninklijk Besluit tot uitvoering van artikel 555/10, §2, tweede lid, van het Gerechtelijke Wetboek betreffende de toegang tot de gegevens opgenomen in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken.

Raadpleeg dit advies op de volgende pagina.

Pexels brotin biswas 518543